prag-theresienstadt.cz

  • Zavolejte nám nebo nám pošlete e-mail
  • E-mail: lukas210@post.cz
  • Telefon: +420 723 972 508
  • Kontakt

Pevnost Terezín a její podzemní chodby

Popis prohlídky

Pevnost Terezín je unikátní dodnes zachovaná pevnost postavená na sklonku 18.století. Jedná se o vzorovou pevnost vrcholné fáze opevňování bastionového typu, která svou koncepcí obrany nemá jinde obdoby. Obrana Terezína je založena na kombinaci tří linií hradebních valů, doplněných podzemním minovým systémem. Nabízím Vám celodenní exkurzi po pevnostním městě Terezín. Exkurze zahrnuje přednášku a prohlídky systému opevnění a pamětihodností zástavby vnitřní části města.

Bývalé Židovské ghetto

Popis prohlídky

Součástí nacistických plánů na nové uspořádání Evropy bylo tzv. "konečné řešení židovské otázky". Také na obsazeném území Čech a Moravy byli občané židovského původu pronásledováni a od listopadu 1941 postupně deportováni do města Terezína (Hlavní pevnost), kde pro ně nacisté zřídili tzv. Terezínské ghetto. Zde měli být soustředěni do doby, než budou vyhlazovaní tábory na východě připraveny k jejich konečné likvidaci. Židovským vězňům sloužila k ubytování nejprve kasárna a po vystěhování Terezínských obyvatel v polovině roku 1942 i všechny civilní domy. Při obrovském přeplnění tábora však obývali i půdy, sklepy a kasematy ve valech.

Věznice gestapa

Popis prohlídky

Policejní věznice v Terezíně (Polizeigefängnis Theresienstadt) vznikla v červnu 1940 a sloužila jako tranzitní zařízení pražské řídící úřadovny gestapa. Až do května 1945 bylo do věznice převezeno přibližně 32 000 vězňů, většinou příslušníků domácího odbojového hnutí, dále obětí odvetných akcí německých represivních složek, osob uvězněných za individuální činy odporu proti okupační moci a také osob postižených za pracovní přestupky. Rovněž se zde objevilo několik desítek vězňů zatčených za kriminální činnosti či sexuální delikty. Za odbojové aktivity a neuposlechnutí protižidovských nařízení se zde ocitlo i mnoho Židů.